บริการทำบัญชีรายเดือน

รหัสสินค้า 31184

ชื่อ : บริการทำบัญชีรายเดือน
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อเรา

รายละเอียด : 
บริการทำบัญชีรายเดือน

รับทำบัญชี รายเดือน
บริการรับจัดทำบัญชี รายเดือน สำนักงาน K and M.Acc.Service ให้บริการขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีของกิจการ จัดทำบัญชี ตามสมุดรายวัน 5 เล่ม บัญชีแยกประเภท ปิดงบการเงินรายปี ซึ่งค่าใช้จ่ายรวมอยู่ในค่าบริการรายเดือน
โดยทีมงานที่มีคุณภาพ เราจัดทำบัญชีตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร เน้นการทำบัญชีชุดเดียวตามแนวทางกรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ขอบเขตงาน
1. ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีของกิจการ
2. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบัญชีและภาษีทั้งหมด ตั้งแต่วางระบบบัญชี การจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำส่งต่อกรมสรรพากรทั้งสิ้น
3. จัดทำสมุดรายวัน สมุดแยกประเภท งบทดลอง เอกสารตามที่กฎหมายกำหนด
4. จัดทำและยื่นภาษี ผ่านระบบ E-Service
5. จัดทำรายละเอียดกระทบยอดต่างๆ ทั้งเจ้าหนี้ ลูกหนี้ เงินฝากธนาคาร (หากมีสินค้าคงเหลือลูกค้าจะเป็นผู้จัดทำเอง)
6. จัดทำรายงานและยื่นแบบประกันสังคม ผ่านระบบ SSO - Eservice
*หมายเหตุ หากลูกค้ายังไม่มีรหัสเข้า E-Service และ SSO - Eservice สามารถขอใบเสนอราคาในบริการส่วนนี้ได้ค่ะ