มุมสรรพากร เดือนพฤษภาคม 2564

DATE

                        ขณะนี้ประเทศไทยและทั่วโลกยังประสบกับสถานการณ์โรค COVID-19 ที่แพร่ระบาดมานานกว่า 1 ปี 4 เดือน โดยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมพุ่งสูงถึง 154 ล้านรายทั่วโลก (ข้อมูล ณ 5 พ.ค. 2564) ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ การลงทุนหยุดชะงัก อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการบางรายต้องหยุดกิจการชั่วคราว หรือบางกิจการได้รับผลกระทบรุนแรงถึงขั้นต้องเลิกกิจการเลยก็มี ซึ่งวารสารสรรพากรฉบับนี้จึงเสนอบทความเกี่ยวกับการเลิกกิจการ สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ประสบกับภาวะวิกฤตที่ทำให้เลือกที่จะเลิกกิจการดีกว่าแบกรับค่าใช้จ่ายหรือผลขาดทุนต่อไปเรื่อยๆ จะได้ทราบข้อมูลว่า หากจะเลิกกิจการจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง ขั้นตอนการเลิก ขอจดเลิกทะเบียนเลิก การชำระบัญชี และขอจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีต้องทำอย่างไร รวมทั้งต้องแจ้งหน่วยงานไหนบ้าง เพื่อให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนเลิกกิจการได้อย่างถูกต้อง .....ดูเพิ่มเติม

 

วารสารสรรพากร

50
Share:
เมนู ×
ภาษา
  • flag
  • flag