ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคแอนด์เอ็ม เอซีซี เซอร์วิส

     K&M ACC SERVICE เป็นสำนักงานบัญชีในจังหวัดชลบุรี เราให้บริการที่ปรึกษาทางธุรกิจประกอบด้วยบริการด้านบัญชี ให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร และที่ปรึกษาด้านกฎหมาย เพื่อสนับสนุนลูกค้าในธุรกิจที่หลากหลาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของลูกค้า เราดำเนินงานด้วยทีมงานที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงสุด ความรับผิดชอบรวมถึงการทำงานเป็นทีม และการบริการที่เป็นมืออาชีพของเรา ส่งผลให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด

บริการของ ห้างหุ้นส่วน เคแอนด์เอ็ม เอซีซี เซอร์วิส จำกัด
   - บริการทำบัญชี รายเดือน รายไตรมาส รายปี
   - บริการตรวจสอบงบการเงิน
   - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบบัญชีและภาษี
   - จัดทำสมุดรายวันและเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด
   - จัดทำรายละเอียดกระทบยอดต่างๆ
   - จัดทำและยื่นภาษี ผ่านระบบ E-service
   - จัดทำรายงานและยื่นประกันสังคม ผ่านระบบ SSO-Eservice
หมายเหตุ : หากลูกค้ายังไม่มีรหัสเข้า E-Service และ SSO - Eservice สามารถขอใบเสนอราคาในบริการส่วนนี้ได้ค่ะ


ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคแอนด์เอ็ม เอซีซี เซอร์วิส

 

เคแอนด์เอ็ม เอซีซี เซอร์วิส หจก. รับทำบัญชี ชลบุรี สุรศักดิ์ บางพระ บ่อวิน ศรีราชา พานทอง พนัสนิคม บ้านบึง บริการจัดทำบัญชีรายเดือน รายปี ให้คำปรึกษาวางระบบบัญชี  ปิดงบการเงิน บริการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนผู้ประกอบการ บริการยื่นภาษี จัดทำและยื่นภาษีผ่านระบบ E-Service